OSNOVE VERJETNOSTNEGA RAČUNA IN STATISTIKE
IZREDNI ŠTUDIJ
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Domače naloge
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Izredni študij
razpored predavanj, vaj, domače naloge, izpitni roki....

USTNI IZPITI

Ustni izpiti bodo (okvirno vsako drugo sredo v mesecu do vključno v juniju 2010):
10. 3. 2010 z začetkom ob 15:00 v IV/3 po razporedu
14. 4. 2010
z začetkom ob 14:00 v IV/4 po razporedu
19. 5. 2010
z začetkom ob 15:00 v II/3a (ker vas je le 8, razporeda ne bom pripravil).
16. 6. 2010
z začetkom ob 15:00 v II/2 po razporedu

Kandidati se morate najpozneje v soboto (štiri dni pred rokom) na izpit prijaviti preko spletnega referata.

Izdelane domače naloge (izpisano, komentirano, speto v mapo) prinesite na izpit. Tam bom pregledal izdelke, postavil kakšno vprašanje o domačih nalogah. Zato vam svetujem, da si čimveč stvari napišete na domače naloge, tako da vam bo lažje odgovarjati. Po uspešnem zagovoru domačih nalog bo sledil teoretični del izpita. Spisek vprašanj, ki jih lahko dobite na ustnem izpitu.

Tisti študentje, ki na enem od teh petih rokov, namenjenih le izrednim študentom, ne bodo naredili izpita, bodo lahko izpit opravljali skupaj z rednimi študenti na rednih izpitnih rokih in pod istimi pogoji kot redni študentje (pisni izpit (vaje) + ustni izpit (teorija)).

Redni izpitni roki pisnega dela izpita (za redne in izredne študente) so:
22. 2. 2010
22. 6. 2010
8. 9. 2010

Predavanja

Datum Ura
Šolskih ur
Tema dneva

13. 10. 2009

16:15 do 19:40
4
Uvod in osnove verjetnostnega računa, Bayesov obrazec, slučajne spremenljivke

29. 10. 2009

16:15 do 19:40
4
Slučajne spremenljivke, slučajni vektorji

14. 11. 2009

8:15 do 11:00
3
Zvezni slučajni vektorji, funkcije slučajnih spremenljivk

24. 11. 2009

16:15 do 19:40
4
Momenti slučajnih spremenljivk in vektorjev

8. 12. 2009

16:15 do 19:40
4
Verjetnostne porazdelitve do normalne

9. 1. 2010

11:15 do 14:45
3
Normalna, logaritemsko normalna porazdelitev, porazdelitve ekstremnih vrednosti

19. 1. 2010

16:15 do 19:40
4
Statistika, lastnosti osnovnih statisitk, točkovne ocene parametrov

28. 1. 2010

16:15 do 19:40
4
Točkovne ocene parametrov, intervalne ocene, intervali zaupanja, preizkušanje domnev

29 1. 2010

16:15 do 19:00
4
Preizkušanje domnev, bivariatna analiza, analiza variance, simulacije
23. 12. 2009 v I/5 ob 16:00
2-4
Računalniška učilnica
4. 2. 2009 v I/5 ob 16:00
4
Računalniška učilnica

Domače naloge

2009/2010

Besedilo domačih nalog
Podatki
Rok za oddajo
Oddaja
7. 12. 2009
7. 12. 2009
7. 12. 2009
7. 1. 2010
7. 1. 2010
11. 1. 2010
18. 1. 2010
podatki so isti kot pri nalogi 7.1
5. 3. 2010
 
podatki so isti kot pri nalogi 7.1
Nekaj primerov napačnih izjav
5. 3. 2010
 
5. 3. 2010
 
5. 3. 2010
 
5. 3. 2010