11. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 11.1
Teoretične velikosti razredov (prva vrstica kontingenčne preglednice)
 
Meja kritičnega območja štev. prost. stop.
chi^2_krit
Statistika za preverjanje statistične neodvisnosti H

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.

Vnesi rešitve vaje 11.2
Ocene parametrov a
b
sigma
Statistika za preizkušanje parametra b T

Število prostostnih stopenj

Meja območja zavrnitve

Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.