8. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 8.1
Metoda momentov lambda
k
Metoda največjega verjetjalambda
k
Metoda momentov y200
Metoda največjega verjetja y200
Vnesi rešitve vaje 8.2
Oceni statistik m_x
sigma_x
Območje zaupanja za m_x - majhni vzorci (porazdelitev T)A1
A2
A
Območje zaupanja za m_x - veliki vzorci (normalna porazdelitev)A1
A2
A
Območje zaupanja za sigma_x^2B1
B2
B