1. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve svoje vaje
naloga 1 velikost skupine
naloga 2 Verjetnost, da test kaže 30.
Verjetnost, da test kaže 40.
Verjetnost, da je trdnost 30, če test kaže 40.
Verjetnost, da je trdnost 30 ali manj, če test kaže 30 ali več.