12. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 12.1
Generiranje vzorca slučajne spremenljivke Enakomerna porazdelitev
od 0 do 1
Porazdelitev 12.1
Ocena verjetnosti, da je X<1.5b
Preizkus Kolmogorov-Smirnov
Statistika Število prostostnih stopenj Kritična vrednost
Zavrnitev H0? Da = 1
Ne = 0
Sklep: Stavek do 100 črk.
Vnesi rešitve vaje 12.2
Generiranje vzorca slučajne spremenljivke Parameter b
Enakomerna porazdelitev od 0 do 1
Porazdelitev 1 do 3
Ocena verjetnosti, da je X < Y
Ocena verjetnosti, da je X+1>Y pri pogoju, da je X>a