10. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 10.1
Povprečja za posamezne razrede
Skupno povprečje
Preglednica ANOVA
Vsota kvadratov (SS) Št. prost. stop. (nps) Povp. kvadrati (MS)

Statistika (F)

Mejna vrednost (Fkrit)
Faktor
Odstopanja    
Skupaj      
Preverjanje vpliva tipa malte na trdnost zidov Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0
Sklep: Stavek do 100 črk.
Vnesi rešitve vaje 10.2
  Preglednica ANOVA
  Vsota kvadratov (SS) Št. prost. stop. (nps) Povp. kvadrati (MS)

Statistika (F)

Mejna vrednost (Fkrit)
Faktor A
Faktor B
Interakcija AB
Odstopanja    
Skupaj      
Preverjanje vpliva tipa materiala Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0

Sklep: Stavek do 100 črk.
Preverjanje vpliva debeline sloja Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0
Sklep: Stavek do 100 črk.
Preverjanje vpliva interakcije Zavrnitev H0? Da = 1, Ne = 0
Sklep: Stavek do 100 črk.