4. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 

 

Vnesi rešitve svoje vaje
naloga 1 podaj verjetnost, da si prvi prijatelj prvi izmisli šalo (oddajte v decimalni obliki)
podaj verjetnost, da je čas med šalama manjši od 3 dni, T1 > 2 in T2 < 4 (P2)
(oddajte v decimalni obliki)
podaj verjetnost, da je T1 > 2 in T2 < 4 (P3)
(oddajte v decimalni obliki)
podaj pogojno verjetnost, da je čas med šalama manjši od 3 dni,
pri pogoju, da je T1 > 2 in T2 < 4 (P4)
(oddajte v decimalni obliki)
naloga 2 podaj meji intervala, ki predstavlja zalogo vrednosti slučajne spremenljivke Y spodna meja
zgornja meja
zapiši gostoto verjetnosti fy(y) - prvi interval
zapiši gostoto verjetnosti fy(y) - drugi interval