5. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve svoje vaje
naloga 5.1amX
varX
gama1
gama2
naloga 5.1b mY
varY
gama1
gama2
naloga 5.2mX
mY
varX
varY
covXY

naloga 5.3
(v tednih)

 

mT1
mT2
varT1
varT2
covT1T2

Vse rezultate prosim oddajte v decimalni obliki.