2. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve svoje vaje
naloga 1 podaj zalogo vrednosti
podaj verjetnostno funkcijo
podaj porazdelitveno funkcijo (vrednosti porazdelitvene funkcije za interval desno od vrednosti iz zaloge vrednosti
podaj verjetnost, da zmaga 1. prijatelj
naloga 2 opiši dogodek, da je sistem v okvari z dogodki, da so v okvari posamezne enote
(vsoto med dvema dogodkoma označi s "+", produkt pa z "*", nasprotne dogodke pa z '; na primer: nasprotje A označite takole: A')
podaj verjetnost, da je sistem v okvari