7. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 7.1
Oceni statistik m_x
sigma_x
Lognormalna porazdelitev mediana
sigma_lnx
P[X<15]
200 letni metež
Gumbelova porazdlitev alfa
u
P[X<15]
200 letni metež
Porazdelitev ekstremnih vrednosti II. tipa k
u
P[X<15]
200 letni metež
Porazdelitev ekstremnih vrednosti III. tipa k
u
P[X<15]
200 letni metež
Vnesi rešitve vaje 7.2

Gostota verjetnosti fy(y) (y<40)

Gostota verjetnosti fy(y) (y>40)

P[X>50]
P[Y>50]