OSNOVE VERJETNOSTNEGA RAČUNA IN STATISTIKE
RAČUNALNIŠKA UČILNICA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Domače naloge
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Izredni študij
razpored predavanj, vaj, domače naloge, izpitni roki....

 

Pouk v računalniški učilnici

 

Vhod v spletno učilnico