OSNOVE VERJETNOSTNEGA RAČUNA IN STATISTIKE
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Domače naloge
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Izredni študij
razpored predavanj, vaj, domače naloge, izpitni roki....

Obvestila

   

Aktualni podatki o predavanjih in vajah so na strani:

Statistične metode v gradbeništvu

 

O predmetu

Predmet: OSNOVE VERJETNOSTNEGA RAČUNA IN STATISTIKE
Študij: Visoki strokovni študij na FGG
Obseg: 30 ur predavanj, 15 ur vaj
Predavatelj: prof. dr. Goran Turk, gturk@fgg.uni-lj.si, soba 502

Cilji

 • Spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in statistike.
 • Seznaniti se z uporabnostjo verjetnostnih in statističnih metod v praksi.
 • Naučiti se osnovne statistične obdelave podatkov.

Vsebina predavanj

 • Algebra dogodkov. Verjetnost.
 • Slučajne spremenljivke: diskretne, zvezne slučajne spremenljivke, slučajni vektorji.
 • Funkcije slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev (izpeljane porazelitve)
 • Momenti slučajnih spremenljivk in slučajnih vektorjev.
 • Opis nekaterih značilnih porazdelitev: enakomerna, binomska, geometrijska, Pascalova, Poissonova, eksponentna, gama, normalna, lognormalna, porazdelitve ekstremnih vrednosti.
 • Vzorčenje. Določanje parametrov porazdelitev.Točkovne in intervalne ocene - intervali zaupanja.
 • Preizkušanje enostavnih statističnih domnev.
 • Bivariatna analiza, preizkušanje domneve o statistični odvisnosti (kontingenčna preglednica) in linearni povezanosti. Linearna regresija ene ali več spremenljivk.
 • Analiza variance za en ali več faktorjev.
 • Računalniško generiranje vzorcev slučajnih spremenljivk. Osnove računalniških simulacij.

Povezanost z drugimi predmeti

Predznanje: inženirska matematika.