6. vaja (2012/13)

Zaporedna številka podatkov
Ime in priimek
Vpisna številka
 
Vnesi rešitve vaje 6.1
Verjetnost, da je število nesreč od 3 do 8.binomska
Poissonova
normalna
Verjetnost, da je število nesreč 6 ali več.binomska
Poissonova
normalna
Verjetnost, da se prva nesreča zgodi NAJPOZNEJE po n4 prehodih vozil.
Verjetnost, da se tretja nesreča zgodi NAJPOZNEJE po n4 prehodih vozil.
Verjetnost, da 10 dni ne bo nesreče.
Verjetnost, da se prva nesreča zgodi že v prvih štirih dneh.
Verjetnost, da se tretja nesreča zgodi že v prvih štirih dneh.
Vnesi podatke in rešitve vaje 6.2
Podaj svojo telesno višino (v cm).
Podaj spol (ženski=1, moški=2)
Verjetnost, da je naključni znanec istega spola nižji od tebe.
Verjetnost, da je naključni znanec nasprotnega spola nižji od tebe.
Verjetnost, da je naključni znanec istega spola višji od tebe, če nočeš spoznati nobenega, ki bi bil več kot 4 cm višji od tebe.