TRDNOST - OG
IZPITI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

Režim

 • Pogoj za pristop k izpitu je vsaj 25% možnih točk, zbranih na kolokvijih med semestrom v tekočem študijskem letu.
 • Študent, ki na kolokvijih zbere vsaj 50% možnih točk je oproščen računskega dela izpita.
 • Na izpitu sme imeti študent(ka) pisalo, žepni računalnik, nepopisane liste za reševanje nalog in dva (2) lista s formulami, ki sta objavljena na straneh predmeta. Dodatni listi s formulami, dodatni zapisi na dovoljenih listih s formulami, rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljeni!
 • Pisni izpit sestavljajo računske naloge. Pozitiven računski del izpita je pogoj za pristop k teoretičnemu delu, ki poteka ustno.
 • Ustni izpit iz teorije prispeva 30% končne ocene.
 • Končna ocena se izračuna po formuli:
  SKUPNA_OCENA = 0.30 * OCENA TEORETIČNEGA DELA PISNEGA IZPITA + 0.70 * OCENA KOLOKVIJEV
  ali
  SKUPNA_OCENA = 0.30 * OCENA TEORETIČNEGA DELA PISNEGA IZPITA + 0.40 * OCENA RAČUNSKEGA DELA PISNEGA IZPITA + 0.30 * OCENA KOLOKVIJEV,
  kjer je potrebno pri vsaki obveznosti doseči zahtevani minimum.

Formule

Na pisnem delu izpita ima lahko kandidat pri sebi le dva (2) lista s formulami. Lista s formulami nista poljubna temveč jih kandidati dobijo na vajah oziroma na spletnih straneh predmeta. Na liste kandidati ne smejo dopisovati, sicer so neveljavni!

Dovoljene formule sestavljajo:

 1. formule za geometrijske karakteristike preprostih likov;
 2. formule za integrale produktov preprostih funkcij.

Izpitni roki v letu 2014/2015

DATUM
URA IN PREDAVALNICA
IZPITNE NALOGE REZULTATI, RAZPOREDI USTNIH IZPITOV*
2.2. 2015 ob 10:00 v II/6 1. rok

 

 

20. 2. 2015 ob 10:00 v II/6 2. rok  
28. 8. 2015 ob 11:00 v II/6 3. rok Zagovori!
*Razpored ustnih zagovorov se lahko od prve objave še malce spremeni. Preverite točno uro zagovora na dan zagovora.

Izpitne naloge iz preteklih študijskih let

študijsko leto 2009/10
študijsko leto 2010/11
študijsko leto 2011/12
študijsko leto 2012/13
študijsko leto 2013/14

Izpitne naloge na starem programu VSŠ

študijsko leto 2003/04
študijsko leto 2004/05
študijsko leto 2005/06
študijsko leto 2006/07
študijsko leto 2007/08
študijsko leto 2008/09