TRDNOST - OG
PROGRAMI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

Mathematica

V programu Mathematica je na voljo knjižnica funkcij, ki služijo izračunu nekaterih osnovnih količin:

  • tenzorja deformacij
  • tenzorja malih rotacij
  • deformacijskega gradienta
  • specifične spremembe dolžine
  • spremembe pravega kota
  • specifične spremembe volumna
  • Hookovega zakona
  • geometrijskih karakteristik prereza.

Matlab

V programu Matlab sta na voljo program za račun geometrijskih karakteristik prereza in paket za
račun ravninskega paličja po metodi pomikov.

AMSES

AmsesFrame2D je program za nelinearno analizo ravninskih okvirjev.