TRDNOST - OG
LITERATURA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

OSNOVNA LITERATURA

Dodatna literatura

  • M. Stanek: Trdnost, Izvlečki iz teorije in rešene naloge. UL-FAGG Ljubljana (1989).
  • S.P. Timoshenko, J.N. Goodier: Theory of Elasticity. McGraw-Hill, Singapore (1970).
  • S.P. Timoshenko, D.H. Young: Theory of Structures. McGraw-Hill, New York (1965).
  • S.P. Timoshenko: Strength of Materials. Part 1. CBS Publishers, Delhi (1986).
  • S.P. Timoshenko: Strength of Materials. Part 2. CBS Publishers, Delhi (1986).
  • J.T. Oden: Mechanics of Elastic Structures. McGraw-Hill, New York (1967).
  • A.P. Boresi, O.M. Sidebottom: Advanced Mechanics of Materials. Wiley, New York (1985).
  • N.M. Beljajev: Zbirka zadataka iz otpornosti materijala. Građevinska knjiga, Beograd (1972).

Prosojnice in tabele