TRDNOST - OG
KOLOKVIJI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

Zahteve

  • kolokviji so obvezen del izvedbe predmeta v skladu z načelom sprotnega dela
  • pozitivna ocena iz kolokvijev pomeni pozitivno opravljen računski del izpita
  • za pozitivno oceno je potebno zbrati 50% vseh možnih točk
  • za pristop k računskemu izpitu je potrebno zbrati vsaj 25% vseh možnih točk
  • obveznost iz kolokvijev velja le v študiskem letu, v katerem je bila izpolnjena

Pravila

  • Pri kolokviju sme imeti študent(ka) pisalo, računalnik in nepopisane liste za reševanje nalog. Rešene naloge, učbeniki, knjige in formule niso dovoljene!
  • Kolokviji so namenjeni preverjanju znanja vsakega študent-a(-ke) posebej! Prepisovanje je nedovoljeno in se kaznuje!

Kolokviji v š.l. 2016/17

1. vmesno preverjanje znanja teorije  
2. vmesno preverjanje znanja teorije Rezultati

Kolokviji v š.l. 2014/15

1. kolokvij
18.11.2014
2. kolokvij
16.12.2014
3. kolokvij
13.1. 2015

Kolokviji v š.l. 2013/14

1. kolokvij
20.11.2013
2. kolokvij
20.12.2013
3. kolokvij
17.1. 2014

Kolokviji v š.l. 2012/13

1. kolokvij
27.11.2012
2. kolokvij
21.12.2012
3. kolokvij
25.01.2013

Kolokviji v š.l. 2011/12

1. kolokvij
22.11.2011
2. kolokvij
22.12.2011
3. kolokvij
20.01.2012

Kolokvija v š.l. 2010/11

1. kolokvij
16.11.2010
2. kolokvij
14.01.2012

Kolokvija v š.l. 2009/10

1. kolokvij
17.12.2009
2. kolokvij
22.01.2010

Kolokviji na starem programu VSŠ

Arhiv kolokvijev 1. del snovi
Arhiv kolokvijev 2. del snovi