TRDNOST - OG
NALOGE
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, ...

Programi
knjižnica rutin v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Naloge
dodatne naloge za utrjevanje znanja

Kolokviji
naloge s kolokvijev in rešitve, rezultati, ...

Izpitni roki
aktualni izpitni roki, obvestila, rezultati, stari izpiti, ...

Domače naloge

  • Domače naloge so namenjene utrjevanju znanja in so neobvezne.
  • Koristne so za vajo, utrjevanje znanja in pripravo na izpite.
deformacije
1. domača naloga 1. domača naloga
napetosti, Hooke-ov zakon
2. domača naloga 2. domača naloga
karakteristike prerezov
3. domača naloga 3. domača naloga
upogibnica
4. domača naloga 4. domača naloga
normalne in strižne napetosti
5. domača naloga 5. domača naloga