STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
IZPITNI ROKI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Arhiv izpitnih nalog z rešitvami

21.1.1999

 Izpitne naloge (*.pdf)podatki

 Rešitve (*.pdf)

 

5.2.1999 

 Izpitne naloge (*.pdf)podatki

 Rešitve (*.pdf)

 

9.4.1999*

 Izpitne naloge (*.pdf)

 Rešitve (*.pdf)

 

11.6. 1999 

 Izpitne naloge (*.pdf)

 Rešitve (*.pdf)

 

15.7.1999

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

 

17.9.1999

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

 

26.10.1999

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

 

20.1.2000

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

4.2.2000

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

14.4.2000*

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

 

9.6.2000

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

15.9.2000

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

18.10.2000

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2./2.a

3.

4.

Rezultati

18.1.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

2.2.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

6.4.2001*

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

 

8.6.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

12.7.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

14.9.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

17.10.2001

 Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

21.1.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

1.2.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

5.4.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

9.7.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

13.9.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

30.10.2002

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

27.1.2003

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

Rezultati

7.2.2003

Izpitne naloge (*.pdf)

1.

2.

3.

4.

10.3.2003 *

1.

2.

3.

4.

11.7.2003

1.

2.

3.

4.

12.9.2003

1.

2.

3.

4.

29.10.2003 *

1.

2.

3.

4.

26.1.2004

1.

2.

3.

4.

6.2.2004

1.

2.

3.

4.

12.3.2004 *

1.

2.

3.

4.

 

9.7.2004

1.

2.

3.

4.

10.9.2004

1.

2.

3.

4.

27.10.2004 *

1.

2.

3.

4.

24.1.2005

1.

2.

3.

4.

4.2.2005

1.

2.

3.

4.

15.3.2005 *

1.

2.

3.

4.

8.7.2005

1.

2.

3.

4.

9.9.2005

1.

2.

3.

4.

26.10.2005 *

1.

2.

3.

4.

23.1.2006

1.

2.

3.

4.

3.2.2006

1.

2.

3.

4.

10.3.2006 *

1.

2.

3.

4.

7.7.2006

1.

2.

3.

4.

8.9.2006

1.

2.

3.

4.

 

25.10.2006 *

1.

2.

3.

4.

 
2.2.2007

1.

2.

3.

4.

6.7.2007

1.

2.

3.

4.

14.9.2007

1.

2.

3.

4.

1.2.2008

1.

2.

3.

4.

1.7.2008

1.

2.

3.

4.

12.9.2008

1.

2.

3.

4.

4.2.2009

1.

2.

3.

4.

3.7.2009

1.

2.

3.

4.

11.9.2009

1.

2.

3.

4.

18.9.2009

1.

2.

3.

4.

22. 2. 2010        
22. 6. 2010

1.

2.

3.

4.

8. 9. 2010        
26. 1. 2011        
9. 2. 2011    

28. 6. 2011

1.

2.

3.

4.

31. 8. 2011

1.

2.

3.

4.

25. 1. 2012

1.

2.

15. 2. 2012      
5. 9. 2012        

30. 1. 2013

       

15. 2. 2013

Pisnega izpita ni bilo.

       
3. 7. 2013 Izpitne naloge (*.pdf)         Rezultati
3. 9. 2013 Izpitne naloge (*.pdf)          
12. 9. 2013 Pisnega izpita ni bilo.         Razpored
             

Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko računalnika. Računalnika za študente se nahajata v vratarski loži FGG na Jamovi 2, kjer so tudi navodila študentom za prijavljanje. Študent se mora k izpitu prijaviti najmanj tri delovne dni pred izpitnim rokom. Gornji datumi so datumi začetka računskega (pisnega) dela izpita. Tu lahko pregledate tudi vprašanja, ki jih lahko pričakujete na ustnem izpitu.

Pomembno: Na pisnem izpitu smete imeti: žepni računalnik, preglednice porazdelitvenih funkcij (normalna, študentova, hi^2, F, Kolmogorov-Smirnov) in do pet listov formata A4 s svojimi zapiski. Fotokopije zapiskov niso dovoljene.