STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
LITERATURA
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Literatura

  • R. Jamnik, Verjetnostni račun, DMFA Slovenije, Ljubljana, 1971.
  • R. Jamnik, Verjetnostni račun in statistika, DZS, Ljubljana, 1986.
  • R. Jamnik, Uvod v matematično statistiko, DMFA Slovenije, 1976.
  • R. Drnovšek, T. Košir, E. Kramar, G. Lešnjak, Zbirka rešenih nalog iz verjetnostnega računa,  DMFA Slovenije, 1998.
  • J.R. Benjamin, C.A. Cornell, Probability, Statistics and Decision for Civil Engineers, McGraw Hill, 1970.

Animacije (konvolucija):

Literatura za zanesljivost konstrukcij: