STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
V A J E
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...

Vaje - 2012/2013

Vaje so obvezne. V semestru dobite 12 vaj, pri vsaki lahko dobite 2 točki.

Študenti B-VKI (Statistične metode v gradbeništvu) z vajami pridobijo 50% kreditov za ta izpit. Opraviti morajo še zagovor vaj in teortični del izpita (ustno). Dodatni pogoj je, da so vaje pozitivne, kar je bilo doseženo, če je oddanih vsaj 9 vaj in doseženih vsaj 14 točk. Kdor tega ni dosegel, mora priti na pisni izpit.

Za vse duge študente veljajo enaka pravila, kot so veljala takrat, ko so prvič poslušali predmet.

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu je: vsaj 75% oddanih vaj (vsaj 9 vaj).
Pravilno mora biti rešenih vsaj 25% vaj (vsaj 3 pravilno rešene naloge - to pomeni, da morate zbrati vsaj 6 točk).

Točke, pridobljene z vajami, se v tekočem šolskem letu štejejo tudi kot dodatne točke na pisnem izpitu. Te točke se v polnem številu štejejo le v tekočem študijskem letu.
Besedilo vaj
Podatki
Rok za oddajo

Elektronska oddaja vaj

24. 10. 2012 do 19:00
5. 11. 2012 do 19:00
12. 11. 2012 do 19:00
19. 11. 2012 do 19:00
podatkov ne potrebujete
26. 11. 2012 do 19:00
10. 12. 2012 do 19:00
17. 12. 2012 do 19:00
podatki so isti kot pri nalogi 7.1
30. 12. 2012 do 19:00
podatki so isti kot pri nalogi 7.1
Nekaj primerov napačnih izjav
14. 1. 2013 do 19:00
14. 1. 2013 do 19:00
21. 1. 2013 do 19:00
28. 1. 2013 do 19:00

 

Pomembno obvestilo: Vaje boste oddajali v elektronski obliki. V formular vpišite vašo zaporedno število, ime in priimek ter vpisno številko. Nato vpišite rezultate vaših izračunov. Na koncu pritisnite na tipko "odpošlji". Svetujem vam, da si stran, ki ste jo poslali v elektronski obliki, izpišete. Če ste ugotovili, da ste se pri vnašanju zmotili, lahko vnos rezultatov ponovite. Seveda velja tisti odgovor, ki sta ga poslali nazadnje. Preden lahko oddate rezulate v elektronski obliki, morate vajo rešiti na običajen način. To vam bo koristilo pri pripravi na pisni del izpita. Poleg tega bom na vsakem predavanju pobral približno 10 naključno izbranih vaj (izbiral bom le med tistimi, ki boste vajo oddali v elektronski obliki). Zato morate na predavanju imeti vajo pripravljeno za oddajo. Za študente, ki bodo naključno izbrani za oddajo vaje, a je na predavanjih ne bodo oddali, vaje ne bom mogel upoštevati. Sicer se je prepogosto zgodilo, da je študent potem, ko je izvedel, da je med "izbranci", pohitel v računalniško učilnico izpisal datoteko in oddal. To nima pravega pomena. Zato zahtevam, da vsak pripravi vajo tako, da s svojim zapisom opiše metodo oziroma postopek dela pri vaji. Ni treba, da je zapis daljši od ene A4 strani za posamezno nalogo. Če naloga zahteva odgovor v obliki izjave (povedi), naj bo ta poved napisana tudi na "papirnati" vaji.


Iz zgodovine domačih nalog:

Domače naloge v študijskem letu 2005/2006

Letos se je velika večina študentov (okoli 70) odločila, da domačih nalog ne bo delala. Manjše število študentov (okoli 20) se je odločilo, da bi naloge vseeno delali in so se priključili študentom gradbeništva (glej OVRS).

Trenutno (oktober 2006) lahko zaključim le naslednje: izpit je naredilo 15 študentov (10 je bilo tistih, ki so letos delali domače naloge, peterica pa je domače naloge delala v lanskem letu). Od 70 študentov, ki letos domačih nalog niso delali, sta vsaj na enega od prvih treh izpitnih rokov prišla le dva študenta in na pisnem izpitu nista zbrala dovolj točk.

Menim, da ti rezultati ne potrebujejo komentarja.

Študentske cvetke (Hall of Fame)

1 Poiščite napako Napako smo našli
2 "Nemarni seminar" ali "Je mogoče narediti še več napak?"  
3 Tipkarska napaka  
4 Ko študentu zmanjka papirja prvič. Ko študentu zmanjka papirja drugič.