Statistika z elementi informatike  

Pisni izpit 30.10.2002

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26104784

7

5

10

30

5

57