Statistika z elementi informatike

Pisni izpit, 18.10.2000

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103662

11

15

0

0

15

41