OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
KOLOKVIJI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Seminar
seminarska naloga iz dinamike

Režim

  • Kolokvija sta obvezna!
  • Namenjena sta sprotnemu delu.
  • Kolokvija sta nižje zahtevnosti in preverjajata predvsem temeljna znanja predmeta.
  • Študent mora zbrati vsaj 50% točk na obeh kolokvijih (ocenjuje se povprečje obeh kolokvijev), kar je hkrati pogoj za pristop k izpitu.
  • Neuspešnim študentom bo omogočen popravni kolokvij.
  • Veljavnost kolokvijev je le tekoče študijsko leto.

Kolokviji v študijskem letu 2014/2015

Informacije najdete v spletni učilnici FGG!

 

Kolokviji v študijskem letu 2013/2014

1. kolokvij naloge in rešitve
2. kolokvij  
popravni kolokvij naloge

 

Kolokviji v študijskem letu 2012/2013

1. kolokvij naloge in rešitve
2. kolokvij naloge in rešitve
popravni kolokvij naloge

 

Naloge za utrjevanje snovi prvega kolokvija

sistemi sil
reakcije in sile v vezej
vaje1 podatki in nekaj rezultatov
vaje2 podatki in nekaj rezultatov vaje2 podatki in nekaj rezultatov