FGG
Trdnost(OG)
Trdnost(UNI)
OVRS

OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
LITERATURA

 

 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Seminar
seminarska naloga iz dinamike

OSNOVNA LITERATURA

  • M. Stanek, G. Turk: Statika I, FGG, Ljubljana, 337 strani, 2017 (cena za študente v knjižnici FGG 27 EUR).
  • M. Stanek, G. Turk: Statika II, FGG, Ljubljana, 208 strani, 2008 (cena za študente v knjižnici FGG 17 EUR).
  • R. Flajs, Naloge iz statike z rešitvami, Ljubljana, 2000.
  • Zapovedi --D. Zupan pravila za diagrame notranjih sil

 

Dodatna literatura

  • F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers, Statics and Dynamics, McGraw-Hill Book Company, 1988.
  • J.L. Meriam, Statics, Second edition, John Wiley & Sons, New York, 1974.

Prosojnice in tabele

  • Matlab --D. Zupan priročnik za MATLAB