OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
IZPITNI ROKI
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

Seminar
seminarska naloga iz dinamike

Pogoji

  • Pogoj za pristop k izpitu je pozitivna ocena iz obveznih kolokvijev, ki so organizirani med študijskim letom!
  • Kandidati se morajo na izpitni rok prijaviti preko spletnega referata. Študent(ka) se mora k izpitu prijaviti najkasneje štiri dni (4) pred izpitnim rokom, odjavi pa 24 ur prej. Naknadno prijavljanje na izpit in opravljanje izpita neprijavljenim študentom ni dovoljeno!
  • Študenti so sami odgovorni za pravočasno prijavo na izpit, tudi z upoštevanjem morebitnih tehničnih težav na spletnih povezavah v zadnjem trenutku pred iztekom roka.
  • Izpit je sestavljen iz računskega in teoretičnega dela. Oba dela izpita opravljajo kandidati hkrati, ocenjujeta pa se ločeno. Računski del izpita in del teoretičnega izpita se opravljata v pisni obliki. Predviden čas reševanja za računski del sta 2 šolski uri, za teoretični del pa 1 šolska ura.
  • Računski del izpita prispeva 40% končne ocene, teoretični del pa 30%. Posamezni del je pozitiven, če študent zbere polovico vseh možnih točk.
  • Za pozitivno oceno morata biti pozitivno ocenjena oba dela! Če je negativen katerikoli del izpita, je potrebno ponovno opravljati celoten izpit.
  • Na izpitu sme imeti študent(ka) pisalo, žepni računalnik in nepopisane liste za reševanje nalog. Listi s formulami, rešene naloge, učbeniki in knjige niso dovoljeni!

Izpitni roki v študijskem letu 2015/2016

DATUM
URA IN PREDAVALNICA
NALOGE OBVESTILA
21. 06. 2016
ob 10:00 v I/1 dinamika 1.  
05. 07. 2016 ob 10:00 v I/1 dinamika 2.  
02. 09. 2016
ob 10:00 v I/3    Stare izpitne naloge

Študijsko leto 2009/2010 1.rok 2.rok 3.rok
Študijsko leto 2010/2011 1.rok 2.rok 3.rok
Študijsko leto 2011/2012 1. rok
dinamika 1.
2. rok
dinamika 2.
3. rok
dinamika 3.
Študijsko leto 2012/2013 1. rok
dinamika 1.
2. rok
dinamika 2.
3. rok
dinamika 3.
Študijsko leto 2013/2014 dinamika 1. 2.rok
dinamika 2.
 
Študijsko leto 2013/2014 dinamika 1. dinamika 2. dinamika 3.
       

 

Stare izpitne naloge na predbolonjskih študijskih programih

IZPITNE NALOGE UNI
IZPITNE NALOGE VSŠ
študijsko leto 03/04 študijsko leto 03/04
študijsko leto 04/05 študijsko leto 04/05
študijsko leto 05/06 študijsko leto 05/06
študijsko leto 06/07 študijsko leto 06/07
študijsko leto 07/08 študijsko leto 07/08

Zbirniki nalog so v PDF formatu.

Nekatere datoteke so obsežnejše, ker vsebujejo tudi postopke!