OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
SEMINAR
 

 

SEMINARSKA NALOGA IZ DINAMIKE 2019

Oddana seminarska naloga je pogoj za pristop k izpitu. Naloge so zastavljene individualno; za vsakega študenta posebej.
Za izdelavo uporabite program NODI, lahko pa tudi kakšen drug program s podobnimi ali boljšimi karakteristikami.

Zahteve

  • Seminarsko nalogo morate oddati najkasneje do 7. 6. 2019!
  • Sledijo lahko zahteve po popravkih in spremembah, ki morajo biti upoštevane v končni verziji.
  • Izdelek bo priznan (ocenjen) šele po uspešnem ustnem zagovoru.

Navodila

  • Naloge so namenoma definirane tako, da nudijo veliko svobodo v izbiri. Če želite, lahko svoje ideje preverite pri učiteljih predmeta, najbolje še pred začetkom dela. .
  • Rezultate svojega dela opišite v obliki poročila s primernim uvodom, v katerem je opisan problem, z jedrom ter zaključkom, v katerem so prikazani rezultati in komentarji; vse skupaj v obliki datoteke (v pdf formatu; Wordov format ni primeren).
  • Izdelek mora imeti naslovnico z: i) naslovom seminarja, ii) imenom in priimkom študenta, iii) vpisno številko, iv) zaporedno številko seminarja.
  • Naslednja stran mora biti dobesedna navedba zastavljene naloge, sledi vsebina poročila.
  • Poročilo oddate po elektronski pošti skupaj z vhodnimi datotekami programa Nodi.
  • Organiziran bo zagovor nalog. Vse ostale večje datoteke (.sav, animacije) boste lahko pokazali na zagovoru.

Preglednica nalog


1 26181113 Nodi 1
2 26800036 Nodi 2
3 26181045 Nodi 3
4 26181046 Nodi 4
5 26181178 Nodi 5
6 26111350 Nodi 6
7 26111351 Nodi 7
8 26111352 Nodi 8
9 26181047 Nodi 9
10 26181048 Nodi 10
11 26203873 Nodi 11
12 26181179 Nodi 12
13 26111354 Nodi 13
14 26181180 Nodi 14
15 26181050 Nodi 15
16 26181131 Nodi 16
17 26111437 Nodi 17
18 26181052 Nodi 18
19 26181115 Nodi 19
20 26181053 Nodi 20
21 26181181 Nodi 21
22 26181054 Nodi 22
23 26181182 Nodi 23
24 26181055 Nodi 24
25 26181056 Nodi 25
26 26111358 Nodi 26
27 26181057 Nodi 27
28 26111188 Nodi 28
29 26181058 Nodi 29
30 26181059 Nodi 30
31 26111438 Nodi 31
32 26181183 Nodi 32
33 26181060 Nodi 33
34 26181061 Nodi 34
35 26181062 Nodi 35
36 26111275 Nodi 36
37 26181063 Nodi 37
38 26181116 Nodi 38
39 26111439 Nodi 39
40 26181064 Nodi 40
41 26181117 Nodi 41
42 26181065 Nodi 42
43 26181184 Nodi 43
44 26181216 Nodi 44
45 26111276 Nodi 45
46 26111361 Nodi 46
47 26181185 Nodi 47
48 26181066 Nodi 48
49 26181215 Nodi 49
50 26111363 Nodi 50
51 26111278 Nodi 51
52 26181118 Nodi 52
53 26110819 Nodi 53
54 26181186 Nodi 54
55 26181187 Nodi 55
56 26181188 Nodi 56
57 26111443 Nodi 57
58 26181189 Nodi 58
59 26111370 Nodi 59
60 26111371 Nodi 60
61 26181190 Nodi 61
62 26111445 Nodi 62
63 26181191 Nodi 63
64 26181133 Nodi 64
65 26181119 Nodi 65
66 26110996 Nodi 66
67 26181120 Nodi 67
68 26181192 Nodi 68
69 26181121 Nodi 69
70 26181122 Nodi 70
71 26111215 Nodi 71
72 26111279 Nodi 72
73 26181193 Nodi 73
74 26111280 Nodi 74
75 26109043 Nodi 75
76 26181067 Nodi 76
77 26181068 Nodi 77
78 26181194 Nodi 78
79 26181123 Nodi 79
80 26181069 Nodi 80
81 26111417 Nodi 81
82 26111339 Nodi 82
83 26111327 Nodi 83
84 26111428 Nodi 84
85 26181124 Nodi 85
86 26181195 Nodi 86
87 26181196 Nodi 87
88 26181197 Nodi 88
89 26111419 Nodi 89
90 26181071 Nodi 90
91 26111420 Nodi 91
92 26181072 Nodi 92
93 26111448 Nodi 93
94 26181073 Nodi 94
95 26181074 Nodi 95
96 26111414 Nodi 96
97 26181198 Nodi 97
98 26111270 Nodi 98
99 26111222 Nodi 99
100 26181075 Nodi 100
101 26111421 Nodi 101
102 26181076 Nodi 102
103 26181214 Nodi 103
104 26111451 Nodi 104
105 26111341 Nodi 105
106 26111343 Nodi 106
107 26111224 Nodi 107
108 26111225 Nodi 108
109 26111344 Nodi 109
110 26111226 Nodi 110
111 26181077 Nodi 111
112 26181199 Nodi 112
113 26111430 Nodi 113
114 26111288 Nodi 114
115 26181079 Nodi 115
116 26111346 Nodi 116
117 26181200 Nodi 117