PREDSTAVITEV PREDMETA

LITERATURA

IZPITNI ROKI

SEMINAR

PREDAVANJA in VAJE 

Kinematika in dinamika

MTT

Trdnost(UNI)

Trdnost(UNI) 3+2

Trdnost (VSŠ)

Osnove verjetnostnega računa in statistike

Statika

Statistika z elementi informatike (vodarstvo)

Matematična analiza IV (seminar)

Število obiskov od 20.4.2000: