STATIKA
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Programi
AmsesFrame2D, programi v Mathematici, orodja v Matlabu, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Kolokviji
navodila, zahteve, roki, ...

O predmetu

Predmet: STATIKA
Študij: Operativno gradbeništvo na FGG
Obseg: 120 ur
Predavatelj: prof.dr. Igor Planinc, igor.planinc@fgg.uni-lj.si, soba 504
Asistent: doc.dr. Tomaž Hozjan, tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si, soba 503

Cilji

 • razumevanje ravnotežnih pogojev za splošni sistem sil,
 • določanje kinematične stabilnosti in statične določenosti linijskih konstrukcij,
 • račun reakcij in notranjih sil v statično določenih linijskih konstrukcijah (paličja, okvirji, sestavljene linijske konstrukcije, nosilci z ukrivljeno osjo in vrvi),
 • določanje ravnotežnih enačb z izrekom o virtualnem delu.

Vsebina predavanj

 • Osnovni pojmi.
 • Ravnotežni pogoji.
 • Podpore in vezi. Kinematične enačbe, statična določenost sistema togih teles.
 • Osnovne lastnosti linijskih konstrukcij.
 • Reakcije in notranje sile v paličjih, okvirjih in v sestavljenih linijskih konstrukcijah.
 • Posebne obtežbe: tlak tekočine, zemeljski pritisk, trenje, prednapenjanje, prometna obtežba.
 • Neraztegljiva vrv.
 • Grafično obravnavanje ravninskega sistema sil.
 • Izrek o virtualnem delu za toga telesa.
 • Težišče teles in ravninskih likov.