CILJI PREDMETA

Osrednji cilj predmeta je spoznat splošne zahteve, ki so potrebne za zagotavljanje požarne varnosti v objektih. Pri tem študentje spoznajo tradicionalen predpisni način projektiranja in naprednejši ciljni (performančni način projektiranja požarne varnosti). Predpisni način projektiranja požarne varnosti temelji na izkustvenih in eksperimentalnih metodah ter na relativno natančnih in strogih predpisanih ukrepih, ki so podani v standardih oziroma smernicah. Ciljni način projektiranja požarne varnosti stavb omogoča, da v sodelovanju z organi pristojnimi za požarno varnost in zavarovalnicami lažje dosežejo želeno (zastavljeno) stopnjo požarne varnosti stavbe, pri tem pa čim bolj realno upoštevajo lastnosti objekta, zahteve uporabnika, lastnika in okolice. Pomembna novost v primerjavi s predpisnim načinom je ta, da se pri zasnovi upošteva spekter možnih realnih požarov, ki se lahko razvijejo v obravnavani stavbi. Na osnovi tega se sprejmejo ustrezni aktivni in pasivni požarnovarnostni ukrepi, med katere spada tudi zahteva po požarni nosilnosti konstrukcije.

Preostali cilji predmeta so:

VSEBINA PREDAVANJ

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA

Izdelava in predstavitev seminarske naloge po skupinah, ki vsebuje: