PREDSTAVITEV PREDMETA

LITERATURA

IZPITNI ROKI

KOLOKVIJI IN SEMINAR

PREDAVANJA 

Požar

Požarna Varnost

Trdnost(UNI)

Trdnost(UNI) 3+2

Trdnost (VSŠ)

Osnove verjetnostnega računa in statistike

Statika

Statistika z elementi informatike (vodarstvo)

Matematična analiza IV (seminar)

Število obiskov od 20.4.2000: