O PREDMETU

Študij: Operativno gradbeništvo na FGG
Obseg: 75 ur
Predavatelj: doc.dr. Tomaž Hozjan, tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si, soba 503

VSEBINA PREDAVANJ

OBVEZNOSTI ŠTUDENTA