PREDSTAVITEV PREDMETA

LITERATURA

IZPITNI ROKI

KOLOKVIJI

VAJE

 

Kinematika in dinamika

MTT

Trdnost UNI

Trdnost UNI - B

Trdnost VSŠ

Osnove verjetnostnega računa in statistike

Statika

Statistika z elementi informatike (vodarstvo)

Matematična analiza IV (seminar)

Število obiskov od 20.4.2000: