Operacijske raziskave v gradbeništvu
PREDSTAVITEV
 

Predstavitev
o predmetu, vsebina, cilji, obveznosti, ...

Literatura
učbeniki, skripte, članki, prosojnice, stari izpiti, ...

Izpitni roki
aktualni roki, roki v tekočem obdobju in rešitve, rezultati, ...

Vaje
navodila, zahteve, roki, ...

Računalniška učilnica
razporedi skupin, urniki, ...


Obvestila

Tema: Uvod, dogovor o poteku pouka, Osnove operacijskih raziskav, ponovitev linearne algebre, matrike, konveksni sestavi, reševanje sistemov linearnih enačb
Predavanje 2. 10. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 3. 10. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Linearno programiranje, osnovne ideje, primer
Predavanje 9. 10. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 10. 10. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Linearno programiranje, primeri, priprava za metodo Simplex
Predavanje 16. 10. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.

Tema: Linearno programiranje, metoda Simplex
Predavanje 23. 10. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 24. 10. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Optimizacija mrež
Predavanje 30. 10. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 7. 11. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Mrežno planiranje - optimizacija planiranja
Predavanje 6. 11. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 14. 11. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Dinamično programiranje
Predavanje 13. 11. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.

Vaje 21. 11. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema:Teorija odločitev
Predavanje 20. 11. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 28. 11. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema:Teorija odločitev
Predavanje 27. 11. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 5. 12. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Markovske verige
Predavanje 4. 12. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 12. 12. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Simulacije
Predavanje 11. 12. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 19. 12. 2012 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Simulacije
Predavanje 18. 12. 2012 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 2. 1. 2013 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: Množična strežba
Predavanje 8. 1. 2013 od 8:00 do 11:00 v H-28.
Vaje 9. 1. 2013 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.

Tema: GIS
Predavanje 15. 1. 2013 od 8:00 do 11:00 v H/28 . (Samo Drobne)
Vaje 16. 1. 2013 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5. (Samo Drobne)

Tema: Kartografsko modeliranje
Predavanje 22. 1. 2013 od 8:00 do 11:00 v H/28 . (Samo Drobne)
Vaje 23. 1. 2013 od 11:00 do 13:00 v RU-IV/5.
(Samo Drobne)

Seznam izpitnih vprašanj

 

O predmetu

Predmet: Operacijske raziskave v gradbeništvu
Študij: Univerzitetni študij vodarstva in kumunalnega inženirstva
Obseg: 45 ur predavanj, 45 ur vaj in seminarja
Predavatelj: prof. dr. Goran Turk, gturk@fgg.uni-lj.si, soba 502

Cilji

  • Študent mora poznati osnove teorije optimalnega upravljanja.Problem mora znati modelirati s primernim modelom (na primer: linearni model) in ga z metodami matematičnega programiranja rešiti. Spoznati mora osnove determinističnih in stohastičnih procesov in njihovo uporabo v transportnih in oskrbovalnih problemih.Spoznati geografski informacijski sistem, kot enega izmed osnovnih informacijskih sistemov, s katerimi se bo inženir vodarstva in komunalnega inženirstva srečal.
  • Pomembno je, da študent zmore proces modeliranja različnih sistemov (transporta, strežba, skladiščenje...) v matematične modele, kot je na primer model za linearno programiranje, s katerimi nato problem reši.

Vsebina predavanj

  • Uvod v matematično programiranjeLinearno programiranje, metoda SimplexNelinearno programiranje, Newtonova metoda, genetski algoritmiDinamično programiranje, diskretno dinamično programiranjeOsnove stohastičnih procesov, Markovske verigeProblemi odločanja, drevesa odločanjaOsnove simulacij, različni principi in načini simuliranjaOsnove geoinformatike, vloga tehnologije GISGrafične baze podatkov
  • Pregled prostorskih analiz

Povezanost z drugimi predmeti

Predznanje: matematična analiza, linearna algebra, verjetnostni račun.