Univerza v Ljubljani | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Katedra za mehaniko

 

PREDMETI

MEHANIKA TRDNIH TELES
NELINEARNA MEHANIKA
OSNOVE MEHANIKE ZA VODARJE
OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJ
POŽARNA VARNOST
POŽAR
PROSTORSKA STATISTIKA
STATIKA
STATIKA (izredni študij)
STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
OPERACIJSKE RAZISKAVE V GRADBENIŠTVU
TRDNOST (OG-VSŠ)
TRDNOST (UNI)
TRDNOST (UNI - B)
VERJETNOSTNE METODE IN ZANESLJIVOST KONSTRUKCIJ


LJUDJE

Pedagogi
Peter Češarek
Rado Flajs

Tomaž Hozjan
Igor Planinc
Goran Turk
Dejan Zupan

Raziskovalci in mladi raziskovalci
Bojan Čas
Urška Dolinar
Barbara Fortuna
Robert Pečenko
Mitja Plos
Tamara Šuligoj

Upokojeni pedagogi
Petra Lončar
Miroslav Pregl
Miran Saje
Stanislav Srpčič

Bivši sodelavci
Urška Bajc
Matija Gams
Anka Ilc
Miha Jakšič

Jerneja Kolšek
Nana Krauberger
Aleš Kroflič
Klara Pirmanšek
Urban Rodman
Dušan Ružič

Simon Schnabl
Nataša Šinkovec
Gregor Trtnik

Eva Zupan
Anita Treven

Dragoš Jurišić
Marjan Stanek
Blaž Vratanar

 

Kontakt

UL FGG
Katedra za mehaniko
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predstojnik
prof. dr. Igor Planinc
T: (01) 4768 616
F: (01) 4768 629
E: igor.planinc@fgg.uni-lj.si