Katedra za mehaniko

 

PREDMETI

MEHANIKA TRDNIH TELES
NELINEARNA MEHANIKA
OSNOVE MEHANIKE ZA VODARJE
OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE

POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJ
POŽAR
STATIKA

STATIKA (izredni študij)
STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
OPERACIJSKE RAZISKAVE V GRADBENIŠTVU
TRDNOST (OG-VSŠ)
TRDNOST (UNI)
TRDNOST (UNI - B)


LJUDJE

Pedagogi

Miran Saje
Stanislav Srpčič
Igor Planinc
Goran Turk
Rado Flajs
Dejan Zupan

Raziskovalci in mladi raziskovalci
Urška Bajc
Tomaž Hozjan
Robert Pečenko
Dušan Ružič
Nataša Šinkovec
Klara Štrus
Anita Treven


Bivši sodelavci

Marjan Stanek
Blaž Vratanar
Peter Češarek
Matija Gams
Anka Ilc
Jerneja Kolšek
Nana Krauberger
Aleš Kroflič
Urban Rodman

Simon Schnabl
Gregor Trtnik

Eva Zupan

Kontakt

UL FGG
Katedra za mehaniko
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predstojnik
prof. dr. Miran Saje
T: (01) 4768 613
F: (01) 4768 629
E: miran.saje@fgg.uni-lj.si