Univerza v Ljubljani | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Katedra za mehaniko

 

PREDMETI

MEHANIKA TRDNIH TELES
NELINEARNA MEHANIKA
OSNOVE MEHANIKE ZA VODARJE
OSNOVE STATIKE IN DINAMIKE
POŽARNA ODPORNOST KONSTRUKCIJ
POŽARNA VARNOST
POŽAR
PROSTORSKA STATISTIKA
STATIKA
STATIKA (izredni študij)
STATISTIČNE METODE V GRADBENIŠTVU
STATISTIČNE METODE V GEODEZIJI
OPERACIJSKE RAZISKAVE V GRADBENIŠTVU
TRDNOST (OG-VSŠ)
TRDNOST (UNI)
TRDNOST (UNI - B)
VERJETNOSTNE METODE IN ZANESLJIVOST KONSTRUKCIJ


LJUDJE

Pedagogi
Bojan Čas
Peter Češarek
Rado Flajs

Tomaž Hozjan
Igor Planinc
Goran Turk
Dejan Zupan

Raziskovalci in mladi raziskovalci
Barbara Fortuna
Doron Hekič
Sabina Huč
Sudhanva Kusuma Chandrashekhara
Robert Pečenko
Simon Schnabl
Anita Ogrin (Treven)
Gregor Trtnik

Eva Zupan


Upokojeni pedagogi
Petra Lončar
Miroslav Pregl
Miran Saje
Stanislav Srpčič

Bivši sodelavci
Urška Bajc
Urška Dolinar

Matija Gams
Anka Ilc
Miha Jakšič
Aliki Kalagasidu

Jerneja Kolšek
Nana Krauberger
Aleš Kroflič
Mojca Markovič
Klara Pirmanšek
Mitja Plos
Urban Rodman
Dušan Ružič
Nataša Šinkovec
Tamara Šuligoj


Dragoš Jurišić
Marjan Stanek
Blaž Vratanar

 

Kontakt

UL FGG
Katedra za mehaniko
Jamova cesta 2
1000 Ljubljana

Predstojnik
prof. dr. Dejan Zupan
T: (01) 4768 632
F: (01) 4768 629
E: dejan.zupan@fgg.uni-lj.si