Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 29.10.2003  

       

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1
26102563  
4
10
0
0
25
39
2
26102690  
3
0
30
20
30
83

 

 Ustni izpit bo v petek 14.11.2003 ob 9:00 v sobi 502.