Osnove verjetnostnega računa in statistike    

Pisni izpit, 27.1.2003       

 

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103737

7.00

5

10

0

0

22

2

26103732

18.75

 

 

 

 

opr

3

26102978

10.75

30

0

0

30

71

4

26102765

11.75

30

0

5

20

67

5

26102241

2.83

15

5

0

30

53

6

26103824

22.75

 

 

 

 

opr

7

26102312

3.00

30

5

15

5

58

8

26102535

2.83

0

20

 

20

43

9

26103519

22.75

 

 

 

 

opr

10

26104702

10.75

5

0

5

25

46

11

26102785

3.67

30

0

10

5

49

12

26103012

 

30

15

15

5

65

 

Pisni izpit je pozitivno ocenjen, če je študent zbral vsaj 55 točk na pisnem izpitu. Pogojno lahko na ustni izpit pridejo tudi tisti, ki so na pisnem izpitu sicer zbrali manj točk, a so skupaj z domačimi nalogami zbrali več kot 55 točk. Ti študentje lahko pričakujejo, da bodo na ustnem izpitu dobili še kakšno računsko nalogo.

         

Osnove verjetnostnega računa in statistike    

Razpored ustnega izpita       

         

V sobi 502 v ponedeljek, 3.2.2003       

         

13:00

26103732

13:00

26102978

13:00

26102765

14:00

26102241

14:00

26103824

14:00

26102312

15:00

26103519

15:00

26103012