Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 5.4.2002

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26102961

4

0

0

0

20

24

3

26102593

8

ni oddal