Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 21.1.2002

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26019751

16

vp

2

26102765

14

vp

3

26102202

15

0

5

5

10

35

4

26103283

21

opr

5

26102593

8

0

5

0

5

18

6

26103809

21

opr

7

26102788

7

0

0

0

0

7

8

26102753

21

opr

 

Razpored ustnega izpita

V sobi 502 v ponedeljek, 28.1.2002

11:00

26103283

12:00

26103809

12:00

26102753