Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 17.10.2001

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103373

-

np

2

26102807

11

15

5

5

0

36

3

26103402

-

vp

4

26021231

0

0

5

26102479

5

25

15

10

10

65

Ustni izpit bo po dogovoru z učiteljem.