Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 14.9.2001

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103284

9

30

20

10

30

99

2

26102773

8

10

5

0

0

23

6

26102464

20

15

20

0

55

7

26102672

15.5

20

15

5

0

56

9

26102662

4.5

10

15

0

25

55

10

26102479

5

0

0

0

0

5

Osnove verjetnostnega računa in statistike

Razpored ustnega izpita

V sobi 502 v četrtek, 20.9.2001

Št.

Vpisna št.

Ura

1

26103284

9:00

6

26102464

9:00

7

26102672

9:00

9

26102662

10:00