Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 12.7.2001

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103349

15

20

0

5

30

70

Ustni del izpita bo v naslednjem tednu (od 16.7. do 20.7.2001) po dogovoru s predavateljem.