Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 8.6.2001

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26103294

7

30

10

30

10

87

2

26102832

5

30

10

0

20

65

Usni del izpita bo v sobi 502 v sredo 13.6.2001 ob 13:00.