Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 6.4.2001

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26014561

5

0

0

5

0

10

2

26102294

 

0

0

15

5

5