Osnove verjetnostnega račna in statistike

Pisni izpit, 18.10.2000

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26102667

15

25

5

30

25

100

2

26102237

0

30

5

5

15

55

 

Čestitam za uspešno opravljen pisni del izpita!