Osnove verjetnostnega račna in statistike

Pisni izpit, 15.9.2000

 

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26102667

0

0

0

5

20

25

2

26102719

12

/

/

/

/

ni prišel

3

26102237

0

10

0

10

10

30

4

26102661

12

10

0

25

20

67

5

26102318

/

/

/

/

/

ni prišel

6

26102464

/

/

/

/

/

vrnil prijavnico

7

26103498

0

25

30

20

15

90

8

26102458

10

10

10

0

10

40

 

Ustni izpit je 22.9.2000 ob 9:00 v sobi 502.