Osnove verjetnostnega računa in statistike

Pisni izpit, 9.6.2000

 

Št.

Vpisna št.

DN

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Skupaj

1

26102240

0

5

30

30

20

85

2

26102477

17

0

30

30

15

92

3

26102537

8

0

15

30

20

73

4

26018291

0

5

30

25

20

80

5

26102783

8

8

6

26018161

0

0

30

30

20

80

 

 

Osnove verjetnostnega računa in statistike

Razpored ustnega izpita

16.6.2000

v sobi 505

26102240

12:00

26102477

12:00

26102537

12:00

26018291

13:00

26018161

13:00